Uncategorized

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi

FROSTIG GÖRSEL ALGI TESTİ

 

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme  ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Çocukların görsel algılarını değerlendir, ayrıca çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. 4-8 yaş arasındaki çocuklara bireysel ya da grup şeklinde uygulanabilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon), mekan ilişkilerinin algısı gibi algıları ölçmeyi sağlar.