Uncategorized

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(YGB), birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında farklı derecelerde yetersizliklere sahip olma durumudur.

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri; uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının  erken yaştan itibaren   sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluk gösteren bireylerin,   tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmesi   gerekmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tümünde olduğu gibi, YGB olan bireyler için de eğitim ortamı ve ev ortamı yapılandırıldığında,   eğitim süreci bireyselleştirilerek   işlevsel eğitim programları kullanıldığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal bütünleşme sağlanması mümkün olmaktadır.

Otizm, Atipik otizm, Rett sendromu, Asperger sendromu yaygın gelişimsel bozuluklar arasındadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı

Bu program ile bedensel yetersizliği olan bireylerin;

1.Temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmeleri, ile algı ve belleğin desteklenmesi

2.Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmeleri,

3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeleri,

4. İletişim becerilerini geliştirmeleri,

5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmaları,

6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri,

7. Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi8. Kendini düzenleme stratejilerinin geliştirilmesi

8. Sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi

9. Erken okuryazarlık, erken matematik, matematik, ilk okuma yazma, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarında akademik becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.