Uncategorized

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

zihinsel--engelliler-destek-egitim-programi

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan bireyler kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklik ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Zihinsel yetersizlik tanısıyla kurumumuza başvuran öğrencilerimiz, özel eğitim öğretmeni ve psikolog ile değerlendirilir ve ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan BEP planı ile çalışmalar planlanır.

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programının Genel Amacı

Bu program ile zihinsel yetersizlik olan bireylerin;

1. Algı ve bellek becerilerinin geliştirilmesi

2. Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi

3. Dil ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi

4. Kendini düzenleme stratejilerinin geliştirilmesi

5. Duygusal/ davranışsal problemlerin giderilmesi

6. İlgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki beceri geliştirilmesi

7. Sosyal ve toplumsal uyum becerilerinin geliştirilmesi

8.Günlük yaşam ve öz bakım becerilerinin kazanılması

9. Erken okuryazarlık, erken matematik, matematik, ilk okuma yazma, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarında akademik becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.